Bankkosten

Via onze branchevereniging de NBBI en andere brancheverenigingen heeft de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) kennis gekregen van het feit dat alle grote banken de professionele bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra kosten kunnen oplopen tot € 12,- per rekening. Deze extra kosten komen bovenop de kosten voor het pakket dat bij de bewindvoerders als professionele organisaties in rekening wordt gebracht.

De brancheverenigingen hebben de expertgroep CBM gevraagd of de extra bankkosten per rekening door de bewindvoerders doorbelast mogen worden aan hun cliënten. Nu de bewindvoerders geen keuze hebben en geen mogelijkheid hebben om deze extra kosten te vermijden en omdat met deze verhoging geen rekening is gehouden in de regeling beloning die door de minister is vastgesteld, heeft de expertgroep als tijdelijke maatregel (dus totdat de regeling beloning door de minister is aangepast) goed gekeurd dat vanaf 2020 per rechthebbende per jaar (dus niet per bankrekening) € 6,- in rekening gebracht mag worden. Dit bedrag is exclusief BTW. Deze verhoging dient te worden vermeld in de rekening en verantwoording onder de post “bankkosten” en dient in een bijlage goed te worden gespecificeerd. Deze tijdelijke regeling houdt op zodra een wijziging van de regeling beloning in werking treedt.

De wijziging van de beloningsbedragen als gevolg van periodieke indexatie van de regeling beloning valt niet onder de bedoelde wijziging van de regeling beloning.

Team Confidio

info@confidio.nl