Bewindvoering

Voor wie is bewindvoering?
Bewindvoering is een voorziening voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Bekijk hier de korte en bondige uitleg over bewindvoering.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Onze medewerkers zijn opgeleid om u goed bij te kunnen staan. Bovendien is onze organisatie gecertificeerd en dus gegarandeerd betrouwbaar. Confidio bewindvoering is lid van de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). Het lidmaatschap van deze branchevereniging verzekert de klant van het feit dat Confidio bewindvoering aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende.

Onder al uw inkomen verstaan wij salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een rekening waarover u zelf kunt beschikken. Indien u geen leefgeld rekening tot uw beschikking heeft, openen wij deze voor u.

U heeft schulden en dan?

Allereerst stabiliseren wij uw dossier. Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat uw inkomen geoptimaliseerd wordt. Heeft u alles aangevraagd waar u recht op heeft? Indien er beslag ligt op uw inkomen dan maken wij een berekening om na te gaan of de deurwaarder/belastingdienst niet teveel beslag legt. Tevens maakt uw bewindvoerder een financieel overzicht waarin we uw inkomen en uitgaven op elkaar afstemmen. Alle schuldeisers worden door Confidio aangeschreven. Dit wil niet zeggen dat deurwaarders geen maatregelen meer mogen nemen. We verzoeken aan de deurwaarder om voortaan met ons te corresponderen. De bewindvoerder bepaalt uw schuldpositie en naar aanleiding daarvan wordt er een traject uitgezet. Het kan zijn dat de bewindvoerder tracht uw schulden zelf te regelen/op te lossen, maar het kan ook zijn dat schuldhulpverlening van uw gemeente wordt ingeschakeld. Indien een traject niet mogelijk is (bijv. wegens fraude of onlangs uit de WSNP gezet) dan zal uw bewindvoerder alleen de beslagvrije voet in de gaten houden.

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Confidio legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door een financieel verslag. De Rekening & Verantwoording.

Wat kost bewindvoering?

De kosten van bewindvoering zijn landelijk bepaald door de Rechtspraak en vind u onder het kopje kosten. In de regel zijn deze kosten voor de cliënt zelf. In sommige gevallen zijn er regelingen van toepassing, zoals bijzondere bijstand.

info@confidio.nl