Curatele

Confidio is een financieel zorgverlener dat activiteiten aanbiedt als wettelijk vertegenwoordiger. Zo bieden wij curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke (zorg)belangen niet meer kunnen behartigen. Een kantonrechter zal een uitspraak doen of iemand onder curatele komt en vertegenwoordigd zal gaan worden door een curator.

U kunt hierbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Het drank- of drugsmisbruik moet er dan wel toe leiden dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen of dat iemand de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Of anders gezegd:

Als een curator van Confidio wordt aangesteld, treedt deze als het ware in de plaats van de andere persoon (de curandus). Dat betekent dat deze zelf geen beslissingen meer kan nemen en geen handelingen kan verrichten. Uw curator van Confidio behartigt dan alle financiële en andere persoonlijke belangen. U kunt uiteraard het geld dat u tot uw beschikking krijgt van uw curator wel zelf uitgeven zonder zijn of haar tussenkomst.

In het menu aan de linkerzijde van deze tekst vindt u meer (diepgaande) informatie over de aanvraag en benoeming en over de taken van een curator.

Wat kost curatele?

De kosten van curatele vind u onder het kopje “kosten”. In de regel zijn de kosten van curatele voor de cliënt zelf. In sommige gevallen zijn er regelingen van toepassing zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

info@confidio.nl