Inkomensbeheer

Voor wie is inkomensbeheer?
Inkomensbeheer is er voor iedereen die moeite heeft om goed met geld om te gaan. Dit kan het geval zijn bij wisselende of weinig inkomsten, schuldenproblematiek of bij mensen met psychische problemen.

Hoe werkt inkomensbeheer?

Eerst komen wij bij u voor een intakegesprek om uw financiële zaken door te nemen. Samen met u wordt een overeenkomst getekend.
Er wordt een bankrekening geopend op uw naam waar voortaan al uw inkomen op gestort moet worden. Confidio zal uw inkomensvertrekkers aanschrijven. Wij maken voor u een budgetplan dat wij naar u thuis sturen. Elke week krijgt u een afgesproken bedrag aan leefgeld. Ook zullen wij alle instanties aanschrijven om het postadres te wijzigen, zodat wij adequaat en direct kunnen handelen indien dat nodig mocht zijn.

Er zijn twee pakketten inkomensbeheer beschikbaar

Inkomensbeheer

In dit pakket zorgen wij ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, dat u elke week een vast bedrag aan leefgeld ontvangt en dat het postadres bij instanties gewijzigd wordt. Losse betalingen kunnen ook door ons worden uitgevoerd.

Inkomensbeheer extra

In dit pakket zorgen wij ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, dat u elke week een vast bedrag aan leefgeld ontvangt en dat het postadres gewijzigd wordt. Tevens kunnen wij kwijtschelding gemeentelijke belastingen,  waterschapslasten en alle inkomen verruimende maatregelen aanvragen. Desgewenst verzorgen wij, tegen betaling, de belastingaangifte.

Wat kost inkomensbeheer?

De kosten voor inkomensbeheer en inkomensbeheer extra vindt u onder het kopje “kosten”.

info@confidio.nl