Voor werkgevers

Heeft u een medewerker met financiële problemen? En beschikt u niet over de tijd of specialistische kennis die nodig is om het probleem op te lossen? Confidio heeft deze kennis in huis om u te helpen. Wij helpen uw medewerker met het gezond maken van zijn of haar financiële situatie. En wij ontlasten en ondersteunen u als werkgever in het behouden van de arbeidsproductiviteit van uw medewerker voor uw organisatie.

Schulden van uw werknemer

Wat betekent het voor u als werkgever als uw medewerker financiële zorgen heeft?

Meer (ziekte)verzuim
Financiële zorgen kunnen leiden tot relatieproblemen, psychische en zelfs fysieke klachten, met verzuim tot gevolg.

Daling arbeidsproductiviteit
Een medewerker kan concentratieproblemen hebben, of problemen met financiering van vervoer van en naar werk.

Extra kosten van vervanging van personeel bij uitval
Het werven van een nieuwe medewerker en opnieuw investeren in scholing kost geld.

Extra belasting van uw administratie
U kunt te maken krijgen met loonbeslagen. Mogelijk verzoekt uw medewerker om voorschotten of doorbetalingen van vaste lasten en aflossingen aan schuldeisers.

Wat kan Confidio voor u betekenen

Minder administratief werk
Waar mogelijk proberen we loonbeslag te voorkomen. Ligt er te hoog loonbeslag? Dan verzoeken wij de beslaglegger om aanpassing, zodat uw werknemer in elk geval het deel van zijn loon overhoudt waar hij wettelijk recht op heeft.
Wij betalen de vaste lasten door via budgetbeheer. Er wordt een (beschermde) rekening geopend op naam van uw werknemer waarop u het loon moet storten. Verder heeft u nergens omkijken naar.

Wat zijn de voorwaarden:

Medewerking van werkgever én werknemer
Uw medewerker moet wel willen meewerken aan het traject. Ook van u als werkgever verwachten wij medewerking. Zo gaan wij er bijvoorbeeld van uit dat u tijdens het traject geen voorschotten aan uw medewerker verstrekt.

Samenwerkingsovereenkomst
Alle afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomt die wij met u en uw medewerker tekenen. Alle afspraken die wij in het traject maken worden schriftelijk gedocumenteerd.

Geheimhoudingsplicht over en weer
U blijft op de hoogte van het traject, maar heeft wel geheimhoudingsplicht naar derden. Dat geldt ook voor Confidio. Uw medewerker geeft ons in de overeenkomst toestemming voor het inwinnen en verstrekken van informatie aan derden voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van het traject.

Wat zijn de kosten?

In overleg met u wordt een trajectplan opgesteld. De kosten worden voorafgaand aan het traject met u besproken en vastgelegd.

info@confidio.nl