Kosten bewindvoering
Problematische schulden Eenpersoons bewind Tweepersoons bewind
Ja, 1 persoon Opstartkosten € 676,39* € 810,70**/***
Maandelijkse kosten € 154,88 € 164,66
Ja, 2 personen Opstartkosten € 787,71**/***
Maandelijkse kosten € 185,73
Nee, niemand Opstartkosten € 676,39* € 810,70**/***
Maandelijkse kosten € 119,69 € 143,58
* Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd door Confidio, dan zijn de opstartkosten €506,99
** Is er voorafgaand inkomensbeheer uitgevoerd door Confidio bij een van beide, dan zijn de opstartkosten €710,27

*** Is er voorafgaande inkomensbeheer uitgevoerd door Confidio, dan zijn de opstartkosten €607,42

Overige kosten bewindvoering
Eindrekening en verantwoording twee persoonshuishouden € 304,92
Eindrekening en verantwoording één persoonshuishouden € 254,10
PGB beheer (per maand) € 52,73
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 442,29
Extra werkzaamheden (per uur) € 84,46
Kosten partner (per maand) € 26,21
 Voor alle overige tarieven verwijzen wij naar bijgaand document
Kosten inkomensbeheer 1 persoon          2  personen
Eenmalige intake en opstartkosten € 154,37             € 257,29

Maandelijks kosten

Kosten inkomensbeheer partner (per maand)

Inkomensbeheer in combinatie met PGB – beheer

Voor alle overige tarieven verwijzen wij naar bijgaand document

€ 54,33               € 65,20

€ 26,21

€ 104,86

Wilt u Confidio machtigen om voor u belastingaangifte te doen, dat kan tegen een vergoeding van € 85,- per aangifte.

Gaat u verhuizen dan brengen wij € 150,- in rekening met betrekking tot extra uit te voeren werkzaamheden.

Kosten inkomensbeheer extra 1 Persoon       2 Personen
Eenmalige intake en opstartkosten €154,37          € 257,29

Maandelijkse kosten

Kosten inkomensbeheer partner (per maand)

Inkomensbeheer extra in combinatie met PGB – Beheer

Voor alle overige tarieven verwijzen wij naar bijgaand document

€ 92,35           € 110,80

€ 26,21

€ 262,15

Wilt u Confidio machtigen om voor u belastingaangifte te doen, dat kan tegen een vergoeding van € 85,- per aangifte.

Gaat u verhuizen dan brengen wij € 150,- in rekening met betrekking tot extra uit te voeren werkzaamheden.

Kosten mentorschap
Eenmalige intake en opstartkosten € 676,39
Maandelijkse kosten

Mentorschap in combinatie met beschermingsbewind (curatele)

€ 119,69

€ 215,48

Voor alle overige tarieven verwijzen wij naar bijgaand document
Kosten Curatele * kolom 2
Curatele alleenstaand € 215,48
Curatele jeugdhulp € 246,94
Curatele alleenstaand met schulden €246,94
Opstartkosten alleenstaand € 1216,05
* Voor alle overige tarieven met betrekking tot curatele verwijzen wij naar ons gehele kostenoverzicht