Verwerking PGB facturen/urenbriefjes

In de periode van 23 maart t/m 14 april stapt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over op een nieuw software systeem.

Hierdoor is het voor ons, in die periode, niet mogelijk om facturen/urenbriefjes te verwerken.

Wij kunnen de gegevens wel verwerken in de systemen, echter vindt de verwerking en uitbetaling vanuit de SVB plaats na 14 april 2021.

Team Confidio

info@confidio.nl