Welkom op de website van Confidio

Confidio is een maatschappelijk betrokken organisatie. Wij zetten ons met onze dienstverlening in voor mensen die zelf hun financiën en/of zorg onvoldoende kunnen regelen.

Met een ervaren team van professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders zetten wij ons met veel plezier, dagelijks, in om onze klanten te ondersteunen.

Wat kunnen wij voor u regelen?

Confidio: goed geregeld!

info@confidio.nl